Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Müdürlüğümüz
Şubeler/Birimler
İlçe Sağlık Müdürlükleri
Sağlık Kurumları
Haberler/Duyurular
Diğer
Siteye Giriş

Maaş Mutemetliği

Gorevler

Maaş Mutemetliğinin Görevleri

 1. Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının maaş işlemleri,
 2. Kadrolu personel maaş işlemleri(Sağlık Müdürlüğü, Tüm Toplum Sağlığı Merkezleri,  Verem Savaş Dispanserileri ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri),
 3. Sözleşmeli Personel(4924, 4B, 4C) maaş işlemleri,
 4. Daimi Kadrolu İşçi Maaş işlemleri,
 5. Vekil Ebe/Hemşire Maaş işlemleri,
 6. Geçici Görev Yollukları,
 7. Sürekli Görev Yollukları,
 8. Gezi tazminatları,
 9. Ek Ders Üçretleri ,
 10. İkinci görev bodroları,
 11. Emekli yollukları,
 12. Ölüm ve doğum yardımları,
 13. Emekli Kesenekelerinin SGK'ya aktarılması,
 14. SSK pirimlerinin SGK'ya aktarılması,
 15. Maaş Nakil İlmuhaberesinin hazırlanması,
 16. Emekli Sandığına mensup personelin İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgelerinin hazırlanması,
 17. SSK'ya mensup personelin Sigorta Giriş ve Çıkış işlemleri,
 18. KEY(Konut Edindirme Yardımı) ödemelerinin takibi,
 19. İcra işlemlerinin takip ve tahsilatı, 
 20. Maaş belgelerinin hazırlanması,

 
Programlayan: Dr. Atalay AKÇAY