MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görevler

Güncelleme Tarihi: 05/01/2018

 •  Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,
  izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri
  ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Kurumca
  hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.
 • Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Kurumca belirlenen standartlara
  uygunluğunu sağlamak için il sağlık müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapmak.
 • Anne ve bebek ölümleri İl inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit
  etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Kurum ile koordineli çalışmak.
  Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların
  uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma
  eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak.
 • Yenidoğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her
  yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi,
  izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi kurumlarında İl Sağlık
  Müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yürütmek.
 • Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında
  eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek,
 •  Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta
  sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet
  sunumunun Kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve
  değerlendirmesini gerçekleştirmek.
 • Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını
  yapabilmesi için, Kurumun izni dahilinde ilgili şube müdürlüğü ve sektörlerle işbirliği yapmak.
 •  İlgili şube müdürlükleriyle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve
  şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.